ถุงเก็บน้ำนมแม่ SUNMUM value pack ได้รับรางวัล Silver Award

พ.ค. 31, 2018

ถุงเก็บน้ำนมแม่ SUNMUM value pack ได้รับรางวัล Silver Award ในการประกวดของสภาอุตสาหกรรมพลาลติกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ปี 2014 ด้วยแนวคิด “ถุงเก็บน้ำนมคุณภาพ ที่มีซิบล็อค 3 ชั้น” และเป็นผู้ผลิตถุงนมซิปล็อครายแรกของประเทศไทย ด้วยคุณภาพการันตี

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้