SUNBIN Garbage bin

55 ฿1,320 ฿

SUNBIN Garbage bin

  • Quality HDPE and no plastic smell
  • Quality thickness of the bag, good weight tolerance
ProductSUNBIN Garbage bin 20" X 30"
Piece/Box1 kg.
Box/Carton24
ProductSUNBIN Garbage bin 24" x 28"
Piece/Box1 kg.
Box/Carton24
ProductSUNBIN Garbage bin 28" x 36"
Piece/Box1 kg.
Box/Carton24
ProductSUNBIN Garbage bin 30" x 40"
Piece/Box1 kg.
Box/Carton24
ProductSUNBIN Garbage bin 36" x 45"
Piece/Box1 kg.
Box/Carton24
สนใจสินค้า / สอบถามข้อมูล

ต้องการความช่วยเหลือสำหรับการสั่งซื้อ 02-273-8333

ดูตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน

ส่งต่อบทความนี้

รายละเอียดสินค้า

กรอกเพื่อขอรับราคาพิเศษ